Användarvillkor

Användarvillkor

Villkor för tjänsten

 

—-

 

Översikt

 

Denna webbplats drivs av MegaDeals. På hela webbplatsen hänvisar begreppen ”vi”, ”oss” och ”vår” till MegaDeals. MegaDeals erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som finns tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, villkorad av ditt godkännande av alla villkor, policys och meddelanden som anges här.

 

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss, deltar du i vår ”tjänst” och samtycker till att vara bunden av följande villkor (”Användarvillkor”, ”villkor”), inklusive dessa ytterligare villkor och policys som refereras häri och/eller är tillgängliga via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är besökare, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragsgivare av innehåll.

 

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du öppnar eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att bindas till dessa servicevillkor. Om du inte samtycker till alla villkor i detta avtal, kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är accepterande uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

 

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken ska också omfattas av villkoren för tjänsten. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida efter ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att ändringarna har publicerats innebär att dessa ändringar accepteras.

 

Vår butik är publicerad från Shopify Inc. De förser oss med den e-handelsplattform som låter oss sälja våra produkter och tjänster till dig.

 

 

Avsnitt 1- Villkor för webbutik

 

Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig i din delstat eller bosättningsregion, eller att du är myndig i din delstat eller län där du bor och du har gett oss ditt medgivande att tillåta någon av dina minderåriga anhöriga att använda denna webbplats.

 

Du får inte använda våra produkter för olagliga eller obehöriga ändamål och inte heller kan du, i användningen av tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

 

Du får inte överföra maskar eller virus eller skadlig kod.

 

En överträdelse eller brott mot av något av villkoren kommer att resultera i ett omedelbart avslutande av dina tjänster.

 

 

Avsnitt 2 – Allmänna villkor

 

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon av någon anledning när som helst.

 

Du förstår att din information (exklusive kreditkortsinformation), kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar i överensstämmelse och anpassning till tekniska krav för anslutande nät eller anordningar. Kreditkortsuppgifter krypteras alltid vid överföring via nätverk.

 

Du förbinder dig att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller exploatera någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller åtkomst till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

 

De rubriker som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighets skull och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

 

 

Avsnitt 3 – Informationens riktighet, fullständighet och aktualitet

 

Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte åberopas eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, kompletta eller mer aktuella informationskällor. All tillit till materialet på denna webbplats sker på egen risk.

 

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Denna historiska information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

 

 

Avsnitt 4 – Ändringar av priser och tjänster

 

Priserna för våra produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande.

 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande.

 

Vi skall inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller upphörande av tjänsten.

 

 

Avsnitt 5 – Produkter eller tjänster (om tillämpligt)

 

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade mängder och är föremål för retur eller byte endast enligt vår returpolicy.

 

Vi har gjort allt för att så exakt som möjligt återge färger och bilder av våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att datorskärmen korrekt återger de färger som visas.

 

Vi förbehåller oss rätten, men är inte förpliktigade, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktprissättningar kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter vårt eget tycke. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en produkt. Alla erbjudanden om produkter eller tjänster som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.

 

Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller annat material som köps eller erhålls av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

 

 

Avsnitt 6 – Riktighet för fakturerings- och kontoinformation

 

Vi förbehåller oss rätten att annullera en beställning som du har gjort hos oss. Vi kan, efter eget tycke, begränsa eller annullera kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar gjorda av eller med samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi gör en ändring på eller annullerar en order, kan vi försöka meddela dig genom att kontakta dig via e-post och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår bedömning, verkar vara gjorda av återförsäljare eller distributörer.

 

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omgående uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och ditt kreditkortsnummer och förfallodatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

 

För mer information, se vår returpolicy.

 

 

Avsnitt 7 – Valfria verktyg

 

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part över vilka vi varken övervakar eller har någon kontroll över.

 

Du bekräftar och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg ”i sin nuvarande form” och ”i mån av tillgänglighet” utan några garantier, utfästelser eller villkor av något slag och utan något stöd. Vi kommer inte att ha något som helst ansvar till följd av eller i samband med din användning av valfria verktyg från tredje part.

 

All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och diskretion och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkor för verktyg som tillhandahålls av relevanta tredjepartsleverantörer.

 

Vi kan också, i framtiden, erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive, lanseringen av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska även omfattas av dessa servicevillkor.

 

 

Avsnitt 8 – Tredjepartslänkar

 

Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan inkludera material från tredje part.

 

Länkar från tredje part på denna webbplats kan leda dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller korrektheten, och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar för tredjepartsmaterial eller -webbplatser, eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part.

 

Vi är inte ansvariga för någon skada eller skador i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredjepartswebbplatser. Läs noga igenom tredjepartspolicys och praxis och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Klagomål, anspråk, funderingar eller frågor om tredjepartsprodukter bör riktas till tredje part.

 

 

Avsnitt 9 – Användarkommentarer, feedback och andra bidrag

 

Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar in kreativa idéer, förslag, planer, eller annat material, vare sig online, via e-post, med post, eller på annat sätt (gemensamt ”kommentarer ”), godkänner du att vi kan, när som helst, utan begränsning, redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi har och skall inte ha någon skyldighet (1) att upprätthålla eventuella kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) för att svara på eventuella kommentarer.

 

Vi kan ha, men har ingen skyldighet att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bedömer är olagligt, anstötligt, hotfullt, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt anstötligt eller kränker någon parts intellektuella egendom eller dessa användarvillkor.

 

Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rätt, inklusive upphovsrätt, varumärke, sekretess, personlighet eller annan personlig rätt eller äganderätt. Du godkänner vidare att dina kommentarer inte innehåller ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehåller datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part när det gäller ursprunget till eventuella kommentarer. Du är ensam ansvarig för eventuella kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och påtar oss inget ansvar för eventuella kommentarer som du eller någon tredje part har publicerat.

 

 

Avsnitt 10 – Skatter

 

Du förstår och samtycker till att du ensam är ansvarig för att fastställa dina tillämpliga skatterapporteringskrav i samråd med dina skatterådgivare för alla artiklar som du köper i denna webbutik. Försäljningsplatsen för produkterna är alltid Guangzhou, Kina. Våra leverantörer skickar produkterna direkt till dig utan kostnad.

Denna webbutik kan inte och erbjuder inte skatterelaterade råd till någon användare av webbplatsen, program och tjänster. Observera även att varje användare är ansvarig för att informera sig om lokal moms och att inkludera alla tillämpliga skatter som ska betalas eller skyldigheter i samband med tillämpliga skatter vid köp.

 

Avsnitt 11- Personlig information

 

Den personliga information som du skickar in via butiken styrs av vår sekretesspolicy. För att se vår sekretesspolicy.

 

 

Avsnitt 12- Fel, felaktigheter och utelämnanden

 

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader för produkter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat in din beställning).

 

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Ingen specificerad uppdatering eller specificerat uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, bör vidtas för att indikera att all information i tjänsten eller på en relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

 

 

Avsnitt 13- Förbjudna användningsområden

 

Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren, är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att värva andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att inkräkta på eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) lämna oriktiga eller vilseledande uppgifter; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan komma att användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av tjänsten eller av någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet; (h) att samla in eller spåra andras personuppgifter; (i) till spam, phishing, nätfiske, pharm eller scrape; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsdetaljerna i tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet. Vi förbehåller oss rätten att säga upp din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot något av de förbjudna användningsområdena.

 

 

Avsnitt 14 – Friskrivning från garantier; ansvarsbegränsning

 

Vi garanterar inte, representerar eller ger någon garanti att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, i rätt tid, säker eller felfri.

 

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

 

Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten för obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan att meddela dig.

 

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via tjänsten (förutom vad som uttryckligen anges av oss) tillhandahålls ”som de är” och ”i mån av tillgänglighet” för din användning, utan några utfästelser, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.

 

I inget fall ska MegaDeals, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare hållas ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, straffande, särskilda eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning förlorad vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de baseras på avtal, kränkning (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår från din användning av någon av tjänsterna eller produkter som köpts med tjänsten, eller för andra anspråk som på något sätt är relaterade till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller förlust eller skada av något slag som ett resultat av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om det har informerats om möjligheten. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedd skada, ska vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsas till den maximala utsträckning som lagen tillåter.

 

 

Avsnitt 15 – Skadeersättning

 

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla MegaDeals och våra moderbolag, filialer, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, icke ansvariga från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som görs av tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom hänvisning, eller din överträdelse av någon lag eller rättighet för en tredje part.

 

 

Avsnitt 16 – Avskiljbarhet

 

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska sådan bestämmelser ändå vara verkställbara i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, och den icke verkställbara delen ska anses vara avskurna från dessa användarvillkor, och detta beslut skall inte påverka giltigheten och verkställbarheten av andra kvarvarande bestämmelser.

 

 

Avsnitt 17 – Uppsägning

 

De avtalsslutande parternas skyldigheter och ansvar före uppsägningsdagen skall fortsätta att gälla för alla ändamål.

 

Dessa användarvillkor är i kraft tills och om de avslutas av antingen dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.

 

Om du i vårt tycke misslyckas, eller om vi misstänker att du har misslyckats, att uppfylla något villkor eller en bestämmelse i dessa serviceavtal, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan förvarning och du kommer att förbli ansvarig för alla utestående belopp till och med datum för upphörande; och/eller därmed kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

 

 

Avsnitt 18 – Hela avtalet

 

Underlåtenhet av oss att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor skall inte utgöra en avsägelse av sådan rättighet eller bestämmelse.

 

Dessa användarvillkor och policys eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller i samband med tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten, som ersätter alla tidigare eller samtida avtal, meddelanden och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren).

 

Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor skall inte tolkas mot den utarbetande parten.

 

 

Avsnitt 19 – Tillämplig lag

 

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller er tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med Maltas lagar

FÖR RETURNS VÄNTA FINNS ADRESS HÄR

 

Avsnitt 20 – Ändringar i användarvillkoren

 

Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan.

 

Vi förbehåller oss rätten att efter eget tycke, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår hemsida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter publiceringen av eventuella ändringar av dessa användarvillkor innebär att dessa ändringar accepteras.

 

 

Avsnitt 21- Kontaktuppgifter

MDE Commerce Ltd.
29, Triq il-Kbira,
Hal-Balzan,
BZN 1259,
Malta

Company-Reg Nr.
C 86613

VAT:
MT25615312

Via e-post:

help@support-deals.com 

Per telefon:

+ 44 178 245 4716

(Endast engelska – 24 timmar per dag – måndag-fredag)

FÖR RETURNS VÄNTA FINNS ADRESS HÄR

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på help@support-deals.com

Avsnitt 22- Upphovsrättsmeddelande

Denna webbplats och dess innehåll är upphovsrättskyddad av MegaDeals. Alla rättigheter förbehålls.

All distribution och reproduktion av delar eller hela dess innehåll i någon form är förbjudet om annat än följande:
Du får skriva ut eller ladda ner till en lokal hårddisk för personlig eller icke-kommersiell användning.
Du får kopiera innehåll till individuella tredjeparter för personlig användning, men endast om du uppger webbsidan som källa till materialet.
Du får inte, om det inte uttryckligen medgetts av oss, distribuera eller använda innehållet för kommersiella syften. Du får inte heller föra över eller spara det på någon annan webbsida eller annan form av elektroniskt hämtningssystem.

 

 ”I händelse av avvikelse kommer den ursprungliga engelska versionen att råda”